Regulamin (PDF)

Karta Meldunkowa (PDF)

REGULAMIN POBYTU GOŚCI W POKOJACH GOŚCINNYCH
„ZIELONY ZAKĄTEK”

§ 1.

 1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00.
 3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny
 4. Trzymanie zwierząt w pokoju bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem jest niedopuszczalne.

§ 2.

 1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez gościa w wysokości opłaty za jedną dobę. Pozostałą kwotę gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas meldowania lub według ustaleń.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu.
  Pod warunkiem ze pokój nie został wynajęty innemu gościowi.
  UWAGA! Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.

§ 3.

 1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku. Niedopuszczalne jest wynajmowanie pokoju bądź pokojów w celu organizacji imprez, np. urodzinowych, sylwestrowych itd.
 2. W godzinach 22.00 do 8.00 w pokojach należy zachować ciszę.
 3. Zachowanie osób przebywających w obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W szczególnych przypadkach skutkować to może wezwaniem policji bądź innych służb.
 4. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.

§ 4.

 1. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku.
 2. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 200 zł.

§ 5.

 1. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju,lub pozostawione w innym miejscu.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
  Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.
 3. Gość korzystając z kuchni zmywa po sobie naczynia i pozostawia w niej porządek.

§ 6.

 1. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
 2. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, oraz klucz drzwi budynku, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza lub urządzenia powoduje obowiązek zapłaty za dorobienie nowego w wysokości 50 zł.

§ 7.

 1. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do próśb właściciela.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad.
 3. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna).
 4. Obiekt ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń technicznych.
 5. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.

Pokoje Gościnne „Zielonyzakątek” z siedzibą w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 1, jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), uprzejmie informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania czynności zakwaterowania, których jest Pani/Pan stroną. Zgodnie z postanowieniami w/w. ustawy przysługuje Pani/Panu prawo do kontroli przetwarzania, dotyczących Pani/Pana danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Zielonyzakątek” moich danych osobowych w ramach prowadzonej działalności (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.Nr 133, poz.883